Popraw jakość swojego życia seksualnego w 60 minut. Zapisz się na zabieg usunięcia napletka  

Nasz Ekspeert

Mobirise

dr n. med. Waldemar Szabłoński

Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej
i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Laserowe usunięcie napletka – jedyna skuteczna metoda eliminująca problem stulejki 

Mobirise


Pacjent powinien być odpowiednio przygotowany do obrzezania. Przed zabiegiem pacjenta powinien zobaczyć lekarz, który będzie przeprowadzał obrzezanie. Lekarz dokona dokładnego wywiadu, w czasie którego zapyta między innymi o choroby, przyjmowane leki oraz zleci wykonanie dodatkowych badań. Przed planowaną procedurą pacjent powinien być w pełni zdrowy,
w tym okresie nie może przyjmować antybiotyków, po konsultacji z lekarzem powinien także odstawić leki przeciwkrzepliwe. Bezpośrednio przed zabiegiem należy usunąć owłosienie łonowe. 

MobiriseZakres laserowego usunięcia napletka jest uzależniony od stopnia jego zwężenia, może przebiegać jako jego plastyka, a w bardziej zaawansowanych przypadkach jako obrzezanie. W trakcie zabiegu urolog dokonuje podłużnego nacięcia w jednym lub kilku miejscach wzdłuż osi prącia. Odpowiednie uformowanie i zszycie skóry specjalnym szwem powoduje pożądane poszerzenie napletka. 

Mobirise

Dlaczego obrzezanie?  

Ponieważ pozwala na poprawę jakości życia mężczyzny we wszystkich jego aspektach: fizycznym, psychicznym i seksualnym.

Dodatkowo procedura zapewnia:

✓ łatwiejsze utrzymanie higieny prącia, zmniejszenie prawdopodobieństwo wystąpienia infekcji żołędzi i prącia;
✓ profilaktykę nowotworu prącia;
✓ zmniejszenie ryzyka zarażenia siebie i partnerki chorobami przenoszonymi drogą płciową. 

Wskazania do przeprowadzenia zabiegu

Stulejka – zaburzenie powodujące utrudnienie lub uniemożliwienie odprowadzenie napletka poza żołądź
Stany zapalne żołędzi i napletka
Liszaj twardzinowy
Zbyt krótkie wędzidełko
Załupek – stan, w którym pojawia się obrzęk i niedokrwienie, wynikające z uwięźnięcia odprowadzonego napletka w rowku zażołędnym
Podejrzenie zamiany nowotworowej napletka

Laserowe usunięcie napletka nie wiąże się z potrzebą hospitalizacji pacjenta, w przypadku zastosowania znieczulenia miejscowego konieczne jest pozostanie na teranie placówki medycznej po zabiegu przez około 30-60 minut. Ze względu na inwazyjny charakter procedury mogą wystąpić następujące powikłania: nieduże krwawienie, krwiak i zakażenie rany, które łatwo poddają się terapii. 

Czy wiesz, że...

Fizjologiczna stulejka to zjawisko bardzo powszechne, występuje aż u 96% chłopców w wieku do 3 lat.

Obrzezanie mężczyzn zmniejsza ryzyko zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz częstość występowania raka prącia.

Zapisz się na obrzezanie
nie dłużej niż w minutę
tel. 600 393 123
(24h)
lub

napisz do nas, a my oddzwonimy!

captcha

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO*, wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie i moich danych osobowych przez „Uro Care Piotr Radziszewski” – prowadzącego przychodnię Medical Concierge Centrum Medyczne przy ul. Polnej Róży 6 lok.U2, 02-798 Warszawa (dalej jako Administrator Danych) w celu udzielania świadczeń medycznych, komunikacji korzystania z usług medycznych oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt, jak również informacji o medycznej działalności w/w przychodni Medical Concierge Centrum Medyczne. Jednocześnie oświadczam, że zdaję sobie sprawę z faktu, iż przysługuje mi możliwość wycofania niniejszej zgody i żądanie usunięcia moich danych w każdym czasie. Zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany przez Administratora Danych o celu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, dobrowolności ich podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania, prawie do żądania ich usunięcia oraz, że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz partnerów Administratora Danych, którzy na moją prośbę wykonają diagnostykę laboratoryjną. * ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) - (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych na potrzeby działalności przychodni Medical Concierge Centrum Medyczne jest „Uro Care Piotr Radziszewski”– prowadzący w/w przychodnię Medical Concierge Centrum Medyczne przy ul. Polnej Róży 6 lok.U2, 02-798 Warszawa (dalej jako Administrator Danych) w celu udzielania świadczeń medycznych, komunikacji korzystania z usług medycznych oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt, jak również informacji o medycznej działalności przychodni Medical Concierge Centrum Medyczne. Dane osobowe są chronione w sposób przewidziany prawem, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) - (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Osobie udostępniającej danej przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody (w tym prawo żądania usunięcia danych) w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodę można cofnąć składając oświadczenie do Administratora Danych osobiście, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, telefonicznie (dane teleadresowe podane na stronie internetowej: http://medicalconcierge.pl/). Dane osobowe są przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody. Dane mogą być udostępnione podmiotom, którym Administrator danych zleca wykonanie usług medycznych, marketingowych czy też administracyjnych w imieniu i na swoją rzecz.


logo
Kontakt telefoniczny

+48 600 393 123

Kontakt e-mailowy

recepcja@swjerzymed.pl

Adres

Centrum Medyczne
Św. Jerzego
Polnej Róży 6 lok. U2
02-798 Warszawa